Petrol
Petrol Nedir?

      Petrol sözcügü Latince “Petro” (Tas) ve “Oleum” (Yag) birlesmesiyle olusmustur. Tasyagi anlamina gelir. Petrol, baslica hidrojen ve karbondan olusan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmasik bir bilesimdir ve yalin bir formülü yoktur. Normal sartlarda gaz, sivi ve kati halde bulunabilir. Rafine edilmis petrolden ayirt etmek için ham petrol diye isimlendirilen sivi petrol, ticari açidan en önemli olanidir. Gaz halindeki petrol, imal edilmis gazdan ayirt etmek için genelde dogal gaz olarak adlandirilir. Yari kati ve kati haldeki petrol ise agir hidrokarbon ve katrandan olusur. Bu türden petrole, özelliklerine ve yöresel kullanimlarina bagli olarak asfalt, zift, katran ve diger isimler verilir. Ham petrol ve dogal gazin ana bilesenleri hidrojen ve karbon oldugu için “Hidrokarbon” olarak da isimlendirilirler.

      Ham petrol baslica sivi hidrokarbonlarla, degisen oranlarda çözünmüs gazlardan, katranlardan ve katki maddelerinden olusur. Ham petrolün fiziksel özellikleri genis sinirlar arasinda degisir. Çogunlukla hafif (yüksek graviteli) petroller açik kahverengi, sari veya yesil renkli, agir (düsük graviteli) petroller ise koyu kahverengi veya siyah renklidirler. Yüksek graviteli petrolün rafinajindan çogunlukla benzin, gazyagi ve motorin gibi hafif ve beyaz ürünler, düsük graviteli petrolün rafinajindan ise daha ziyade fuel oil ve asfalt gibi agir ve siyah ürünler elde edilir.

      Dogal gaz hafif hidrokarbonlarin bir karisimi olup, ana bileseni metandir. Dünya gaz rezervlerinin yaklasik 2/3 ü ham petrolden ayri olarak (non-associated gas) bulunur. Kalan kismi ise ham petrolle birlikte veya ham petrol içinde çözünmüs halde (associated-gas) bulunur. Dogal gazin bilesenleri Dünyada çok degisken olmakla birlikte, degisen oranlarda baslica metan ve etan ile birlikte dogal gaz sivilari (Ngl's) olarak bilinen propan, bütan ve diger daha agir hidrokarbonlardir. Dogal gaz siklikla isil degerini ve buna bagli olarak ticari degerini olumsuz etkileyen kükürt ve karbondioksit gibi diger maddelerle birlikte bulunabilir. Dogal gazin rezervuar sartlarinda gaz halinde olan hafif bir ham petrol (kondanseyt) ile birlikte bulunmasi ticari degerini arttirir.
Turkwebdizayn
Telif Hakkı 2013 SURTEKS PETROL'e Aittir.
Online : 1 | Bügün : 4
Toplam : 38296